This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

dilluns, 31 de març de 2014

Amplitud: L'amplitud indica el valor de l'amplada de l'oscil·lació en relació al seu valor mig. L'amplitud d'una ona és el valor màxim, tant de positiu com a negatiu, que pot arribar a adquirir. Freqüència:  Per calcular la freqüència, es fixa un interval de temps, es compta el nombre de vegades que es repeteix la ona en l'interval i aleshores es divideix aquesta quantitat per la llargària de l'interval de temps.Intensitat: La intensitat sonora es defineix com la quantitat d'energia que travessa per segon una superfície. La intensitat depèn de l'amplitud de l'ona, perquè quant major sigui l'amplitud de l'ona, major és la quantitat d'energia  que genera i, per tant, major és la intensitat del so. To: En acústica, el to és la qualitat del so que ens permet distingir dos sons. 
Timbre: Ens permet distingir dos o més sons que tinguin el mateix to, la mateixa durada i la mateixa intensitat


dimecres, 26 de març de 2014

Prezi de formats d'àudio
Aqui us deixo un prezi sobre els formats d'audio mes importants que hi han.


dimecres, 5 de març de 2014

Com canviar el tamany de la imatge amb pixlr

Quan tens al imatge al pixelr. Obres el menu desplegable a on posa "imagen" i cliques a on posa "tamanyo de imagen" i s'obrira una pestanya a on pots canvia la altura i la amplada. i quan acaves poses "OK"

 
ir arriba