dilluns, 31 de març de 2014

Amplitud: L'amplitud indica el valor de l'amplada de l'oscil·lació en relació al seu valor mig. L'amplitud d'una ona és el valor màxim, tant de positiu com a negatiu, que pot arribar a adquirir. 
Freqüència:  Per calcular la freqüència, es fixa un interval de temps, es compta el nombre de vegades que es repeteix la ona en l'interval i aleshores es divideix aquesta quantitat per la llargària de l'interval de temps.Intensitat: La intensitat sonora es defineix com la quantitat d'energia que travessa per segon una superfície. La intensitat depèn de l'amplitud de l'ona, perquè quant major sigui l'amplitud de l'ona, major és la quantitat d'energia  que genera i, per tant, major és la intensitat del so. To: En acústica, el to és la qualitat del so que ens permet distingir dos sons. 
Timbre: Ens permet distingir dos o més sons que tinguin el mateix to, la mateixa durada i la mateixa intensitat


0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

 
ir arriba